Yazarı :MEGEP

Günlük yaşantımızda aydınlatma ve ısınma amacıyla kullandığımız birçok ışık
kaynakları vardır. Kandil, mum gibi basit aydınlatma araçları bunlardan en eskileridir.
Yıllarca insanların aydınlatma amaçla kullandığı bu ışık kaynakları günümüzde de halen
kullanılmaktadır. Ampulün icadıyla birlikte elektrikli ışık kaynakları kullanılmaya ve hızlı
bir gelişme göstererek farklı ışık şiddetlerinde daha gelişmiş ışık kaynakları imal edilmiştir.
Işık şiddetine ve yaptığı işe göre günümüzde çok değişik ışık kaynakları
kullanılmaktadır. Konut aydınlatmasında kullanılan ampul ve floresan lambalardan sokak
aydınlatmasında kullanılan tungsten ve halojen lambalara, fotoğraf ve sinema sektöründe
kullanılan aydınlatma araçları çok değişik sektörlerde aydınlatma araçları mevcuttur. Bu ışık
kaynaklarından bazılarına bir göz atalım.

En Çok Okunan Kitaplar :  Farklı Mesafelerdeki Konuların Çekimi