Yazarı :Toshihiko Izutsu

Merhum Prof. Dr. Toshihiko Izutsunun A Comparative Study of The Key Philosophical Concepts in Sufisim and Taoism/Ibn Arabi and Lao Tzü, Çuang Tzü (Tasavvufda ve Taoizmdeki Felsefi Anahtar-Kavramların Karşılaştırmalı Bir İncelemesi/İbn Arabi ve Lao-Tzü, Çuang-Tzü) başlıklı 2 cildlik abidevi eserinin tercümesini takdim ettiğimiz bu I. cildinde Şeyhül-Ekber diye bilinen Muhyiddin İbn Arabinin Fususül-Hikemindeki temel anahtar-kavramlar semantik bir incelemeye tabi tutularak Üstadın Ontolojisi (yani Varlık Bilgisi) ve buna bağlı olarak da Dünya Görüşünün temelleri ve çerçevesi ortaya konulmuştur.
Bu Dünya Görüşü: I) Alem-i Gaybda Zatıyla mestür Hakkı, Alem-i Şehadette en mükemmel tecelligahı ve Halifesi olan İnsan-ı Kamile birleştiren ve ontolojik bir Nüzul (İniş) ile ontolojik bir Miraca (Yükselişe) mesned olan bir tecelliler eksenini, ve 2) bu eksen etrafında seyelan eden İlahi Rahmetin her an bir halk-ı cedid (yeniden yaratılış) ile alemlere yansımasının idraklere sunulan İlahi Senaryosunu tafsilen kucaklayan bir görüştür.
Hikmet işte bu İlahi Senaryoyu keşfetmekten, fehmetmekten ve bilinçle yaşamaktan ibarettir!
Toshihiko Izatsunun bu incelemesi bu fehamete katkıda bulunan pek kıymetli bir eserdir.

En Çok Okunan Kitaplar :  İslamdan Dönenler ve Yalancı Peygamberler