Yazarı :Seçkin İslamoğlu

Hazreti Muhammed (s.a.v.), adı güzel kendi güzel Hazreti Muhammed… Peygamber, Son Peygamber, Peygamberimiz… Resûl, ResûlAllah, Allah’ın Resûlü… Elçi, Allah’ın Elçisi, Allah’ın Davetçisi, Allah’a Çağıran, Hakk’a Đleten… Hz. Đbrahim’in ve Hz. Đsmail’in Duası, Hz. Musa’nın ve Hz. Đsa’nın (Tevrat’ın ve Đncil’in) Müjdesi… Allah’ın Hediyesi, Allah’ın Lütfu, Allah’ın Rahmeti, Âlemlere Rahmet… Allah’ın Sevdiği, Allah’ın Dostu, Allah’ın Kulu… el-Emin, Muhammed’ül-Emin, Güvenilir Kişi, Üstün Kişilik… Güzel Ahlaklı, Kuran Ahlaklı, Yaşayan Kuran… Đnsanlığın Önderi, Đnsanlığın Rehberi, Doğru Yol Öncüsü… Övülmüş, Seçkin, Đnsanlığın Övünç Kaynağı, Hikmet Kaynağı… Öğüt Veren, Đyiliği Emredip Kötülükten Sakındıran, Hakkı Tebliğ Eden… Işık Saçan Nur Kaynağı, Karanlıklardan Aydınlıklara Çıkaran… Müjdeleyici, Uyarıcı, Kolaylaştırıcı… En Güzel Örnek, Örnek Elçi, Örnek Kul, Örnek Đnsan, Örnek Arkadaş, Örnek Eş, Örnek Baba, Örnek Yönetici, Örnek Lider, Örnek Eğitici (Vaiz/Muallim)…

En Çok Okunan Kitaplar :  Rabbani Yol ve Sünnetullah