Yazarı :Saîd el-Kahtanî

Müslüman ferdin günlük hayatında en çok ihtiyaç duyduğu amellerin başında dua ve zikirler gelmektedir. Dua ve zikirler Müslüman için Şeyhulislam İbn Teymiyye’nin söylediği gibi balık için su gibidir. Ancak dua ve zikirler konusu maalesef birçok bid’at ve hurafelerin cereyan sahasına dönmüştür. Bunu göz önüne alan Saîd el-Kahtanî sadece Kitap ve sünnette sabit olan zikir ve duaları bu kitapçıkta toplama gayretine girişmiştir. Yüce Allah’ın bütün dünyada kabuliyet nasib ettiği bu kitapçık birçok dilde milyonlarca denilebilecek sayıda basılmıştır.

En Çok Okunan Kitaplar :  Din'i Yanlış Algılamak