Yazarı :Hüseyin Rahmi Gürpınar

Gerçekçi hayat sahnelerini kaleme alan Hüseyin Rahmi romanlarında zaman zaman İstanbulun kenar semtlerine yer verir. Hayattan Sayfalarda Birinci Dünya Savaşı öncesi fakir insanların nasıl geçindikleri ve mezarlıklarda yaşananlar yazarın ilgi çekici gözlemleriyle sunulmuştur.
Acıklı bir ders ile biten Hayattan Sayfalara küçük cesedin şu sözleri damga vurmuştur diyebiliriz: Dünyaya gelişimle anneme bir piç doğurtmuş oldum. Ey sevdazedeler! Aşkınızın vereceği mahsulü namus ve kanun sayfalarında yer hazırlamadan önce birbirinizin kucağına atılmayınız.
Her çeşit sosyal tabakadan insan kadrosunu anlatarak Türk toplumunu aydınlatmak, çeşitli konularda bilgilendirmek, halkın yaşama tarzını değiştirmek amacını güden Hüseyin Rahminin bu tarzda yazdığı Hayattan Sayfalar adlı romanı yazarın ilgi çekici eserlerinden biridir.

En Çok Okunan Kitaplar :  Arzu