Yazarı :M. Yusuf Güven

Namazı kılmanın ana gayesi ve temel maksadı, Allahın rızasına nail olmak, sadece O emrettiği için kılmak ve bu duyguya başka maksatları karıştırmamaktır. Fakat biliyoruz ki ibadetlerin beraberinde getirdiği bir takım hikmet ve kazançlar da vardır.
Namaz insanı hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar. (Ankebût, 29/45) gibi bazı ayetler ve Allah Resûlünün bağırsak rahatsızlığı çeken Ebû Hureyreye, Kalk, namaz kıl. Zira namazda şifa vardır. (Müsned, 2/390) tavsiyesi gibi bir takım hadisler, bizlere namazın hikmetlerini araştırma, Rabbimizin rızasını kazanmaya vesile olması haricinde insanlara kazandırdığı bir takım faydalarını inceleme azmini veriyor.
Bu çalışmada, namazın kazandırdığı en önemli kazancın başta insanı Rabbisine yönlendirmesi olduğu, bundan başka diğer bir takım hikmetleri, faydaları, semereleri ve insana kazandırdığı rûhî, tıbbî, ferdî ve sosyal faydaları üzerinde duruluyor.
Ayrıca namazdaki hareketlerin insan için ne anlam ifade ettiği, namazı hangi duygular içinde kılmak gerektiği, namazdaki her bir rüknün iç anlamı ve kişinin kendisini namaza verebilmesinin yolları anlatılıyor.

En Çok Okunan Kitaplar :  Eray