Yazarı :İ. Öztuğ Bildirici

Haritaya konu olan objelerin
özellikleri Haritanın çizimsel tasarımısırasında kartografa düşen sorumluluk, “kartografik işaretler”olarak adlandırılan grafik araçları, gösterimi yapılacak çevresel konuya, kullanıcının bu konu ile ilgili bilgileri en kolay en uygun biçimde almasınısağlayacak biçimde uygulamaktır. Çevreye ilişkin bir konuya ait bilgilerin harita yardımıyla iletilmesi sırasında kullanılan grafik işaret sistemine “harita dili”de denilmektedir.
Kartografya İ.ÖztuğBildirici
Gösterimi yapılacak bilgilerin grafik işaretler biçimine dönüştürülme işlemi aşağıdaki şekilde analiz edilebilir: Gösterimi yapılacak konuya ilişkin obje ve bu objeleri karakterize eden bilgilerin toplanması Kartografik gösterime temel oluşturacak genel grafik ilkelerin saptanması Saptanan obje özellikleri ve kartografik işaretler arasında uygun bir ilişki kurulması Obje: Dilde kendisi için bir kelime bulunan soyut ve somut her mekansal referanslınesne

En Çok Okunan Kitaplar :  FTP