Yazarı :MEGEP

Fotoğrafsız bir gazete ya da dergi düşünmek günümüz koşullarında artık neredeyse
imkânsızdır. Okur, gazetede yer alan haberin fotoğrafını da görmeyi talep eder. Fotoğraf
artık gazete ve dergiler için yazı kadar hatta bazen ondan da önemli bir unsurdur. Fotoğraf
haber metnine yeni boyutlar kazandırır. Okurun haberi anlamlandırma süreci fotoğrafın
kullanılmasıyla değişir. Fotoğraf haber metninin kurduğu anlamı tek bir anda, haber
metninden önce kurar, okur ise anlamı haberin metninden önce fotoğrafla algılar.

En Çok Okunan Kitaplar :  Siyah Beyaz Film Banyosu