Yazarı :Uğur Mumcu

Bu kitaptaki belgeler, ilk kez Mumcu tarafından yayımlanmıştır.İzmir Suikastı sanıklarının ele geçirilmesinden sonra Mustafa Kemal ile İsmet Paşa arasındaki yazışmalar Cumhurbaşkanlığı arşivindedir ve bir rastlantı sonucu Mumcunun eline geçiyor. Bu suikastla ilgili söylentiler ve Mustafa Kemale yönelik saldırılar da düşünülürse, yapıtın özellikle Atatürkçüler için ne denli önemli bir kaynak olduğu anlaşılır.

En Çok Okunan Kitaplar :  Hürriyetin İlanı İkinci Meşrutiyetin Siyasi Hayatına Bakışlar