Yazarı :MEGEP

Fotogram, rayogram ve schulzegrafi olarak da adlandırılır. Fotogram; karanlık oda
koĢullarında fotoğraf makinası kullanılmadan agrandizör aracılığıyla birbirinden farklı yapı
ve doku içeren objelerin fotoğraf kâğıdı üzerindeki silüetleridir.

En Çok Okunan Kitaplar :  Fotoğraf Çekim Organizasyonu