Yazarı :MEGEP

pdf / E-kitap

Fotogram, rayogram ve schulzegrafi olarak da adlandırılır. Fotogram; karanlık oda
koĢullarında fotoğraf makinası kullanılmadan agrandizör aracılığıyla birbirinden farklı yapı
ve doku içeren objelerin fotoğraf kâğıdı üzerindeki silüetleridir.