Yazarı :MEGEP

Günümüzde bilgi ve belgeler çok hızlı ve çarpıcı bir şekilde üretilmekte, iletilmekte ve
kullanılmaktadır.
Fotoğraf makinelerinin üretiminin ve fotoğraf kullanımının artmasına ve gelişmesine
paralel olarak fotoğrafın kullanım alanları da yaygılaşmıştır. İnternet haberciliği, sosyal
medya olarak tabir edilen en başta facebook ve twitter, çeşitli tartışma platformları ve kişisel
bloglar fotoğrafın kullanımını ve paylaşımını artırmıştır.
Fotoğraf sunumu bu noktada önemli hale gelmektedir. Çok güzel fotoğraflar çekmiş
olabiliriz, ama bunları gerektiği gibi sunamazsak başarılı olmuş sayılmayız.

En Çok Okunan Kitaplar :  Fotoğrafları Müşteriye Sunma