Yazarı :MEGEP

Tanıtım üretilen, oluĢturulan ürün yada hizmetin özelliklerini, oluĢturulma nedenlerini
anlatıp kitlelere ulaĢtırarak benimseten sahiplenilmesini sağlayan bir faaliyettir.

En Çok Okunan Kitaplar :  Fotoğraf Gece Çekimi