Yazarı :MEGEP

Fotoğraf kâğıtları, taşıyıcı bir taban üzerine emülsiyon sürülmüş ışığa karşı
hassaslaştırılmış kâğıtlardır. Emülsiyon; jelatin içinde erimiş ışığa duyarlı gümüş tuzların
taşıyıcıya sürülmesi ile oluşur. Bu taneciklere gren denir. Aldıkları ışık miktarına bağlı
olarak etkilenirler. Oluşturdukları gizli görüntü ancak 1. banyo yapıldıktan sonra ortaya
çıkar. Kâğıt ve film emülsiyonları negatif karakterlidir. Filmden düşen negatif ışık karta
pozitif olarak görüntü verir. Film emülsiyonundan daha az hassas olduğu için gren yapısı çok
incedir, kartta bir sorun yaratmaz

En Çok Okunan Kitaplar :  Fotoğraf - Hareketli Konuların Çekimi