Yazarı :MEGEP

Ġnsan gözünün baktığı her plana netleme yapabilme yetisi olduğu gibi hareketli, hızlı
konuları takip edebilme ve net görme yetisi de vardır. Ancak hareket, durağan bir ortam olan
fotoğrafta doğrudan verilemez. Hareket zaman içine yayılmıĢ bir olaydır.Fotoğrafçı hareketi
fotoğraflarında doğrudan veremese de hareket hissini bazı grafik yollarla uyandırabilir. Bazı
fotoğrafçılar hareketli konuyu dondurarak, net çekip, hareket hissinin uyandırılmasına engel
olurlar. Hareket, sembollerle verilir ve bu birkaç yolla yapılabilir.

En Çok Okunan Kitaplar :  Fotoğrafları Müşteriye Sunma