Yazarı :MEGEP

Özel nedenler dıĢında gece fotoğrafları gün doğumundan biraz önce ve gün batımından biraz sonra çekilmesi gerekir. Yani havanın henüz aydınlanmadığı ya da kararmadığı
mavi saatlerde yapılan fotoğraf çekimleridir. Havanın tamamen karardığı durumlarda da
gece fotoğrafları çekilebilir. Örneğin ay ıĢığından faydalanıp ilginç fotoğraflar elde edilebilir. Ya da yıldız fotoğrafları çekilebilir. Gece çekimlerinde konuya yapay ıĢık girmemelidir.
Çünkü uzun pozlamalar gereken bu tip çekimlerde yapay ıĢığın patlamıĢ olması olumsuz
etkiler yaratabilir. Gece çekimlerinde bazen dolgu flaĢı kullanmak ya da aynı karenin uzun
süreyle pozlandırılması mümkündür. Örneğin Ģehrin alıĢveriĢ merkezlerinde, mağaza aydınlatmaları ile sokak lambalarının birbirlerini güçlendirdiği ortamlarda denemelerimiz ilk hareket noktalarımız olabilir. Gece çekimlerinde uzun poz sürelerine ihtiyaç vardır. Gece çekimlerinde makinenin elde tutulması ile sarsıntı oluĢacağı için tripot kullanılmalıdır. Ayrıca
bir deklanĢör kablosuna da ihtiyaç duyulacaktır. Gece çekimlerimde genelde ıĢık ölçmemizin
olanağı yoktur. Çünkü pozometreler 30 saniyenin altındaki okumaları yapamaz.

En Çok Okunan Kitaplar :  Profesyonel Fotoğrafcılık