Yazarı :MEGEP

Fotoğraf makinesine bir delik, bu deliğe takılan bir lens veya objektif yoluyla içeri
giren, görüĢ açısında bulunan konu üzerindeki ıĢık yansımasını saptamak için kullanılan
üzerinde ıĢığa karĢı duyarlı emülsiyon tabakası bulunan, üreticinin kullanılan makinelere
göre ölçülerini ve uzunluğunu belirlediği, selüloz nitrat veya selüloz asetat maddelerden
üretilen tabakaya film denir.

En Çok Okunan Kitaplar :  Fotogram