Yazarı :MEGEP

Çekim yapılacak organizasyonun nasıl bir organizasyon olduğu ve nerede yapılacağı
çekim ekibi açısından önemlidir. Organizasyon deyince birbirinden farklı etkinlikler akla
gelmektedir. Bu organizasyonlar düğün, niĢan, doğum, doğum günü, sünnet, cenaze töreni,
dernek toplantıları, konferans, mezuniyet törenleri ve daha geniĢ halk kitlelerinin katılımıyla
gerçekleĢtirilen festival, Ģenlik, anma günleri ve spor karĢılaĢmaları da olabilir. Ya da bir
ürünün, bir yerin ya da bir olayın tanıtımı amacıyla tarihi bir mekânda veya özel mekânlarda
belli bir plan dahilinde yapılan fotoğraf çekimleri de olabilir.

En Çok Okunan Kitaplar :  Fotoğraf Filmleri ve Bellek Kartları