Yazarı :Witold Gombrowicz

Ferdydurkeyi, Proustun ölümünden sonra yazılmış üç veya dört büyük romandan birisi olarak görüyorum.
-Milan Kundera-
Ferdydurke, Nietzscheci diyebileceğim birkaç romandan birisi ve kesinlikle tek komik romandır, eğer böyle bir tanımlama yapılabilirse.
-Susan Sontag-
Gombrowicz, bu yüzyılda, hatta belki de başka bir yüzyılda da kavrayamayacağımız meseleleri dert edinmiştir.
-Czeslaw Milosz-
Polonyada 1937de yayımlanan Ferdydurke ilk önce Naziler, sonrasındaysa Komünist rejim tarafından yıllarca yasaklı kaldı. Savaştan hemen önce Arjantine yerleşen Gombrowicz, on yıl sonra Arjantinli arkadaşlarının yardımı ve teşvikiyle kendi romanını İspanyolcaya çevirince Ferdydurke kendi dilindeki tutsaklığından kurtulmakla kalmadı, Avrupanın da edebiyat olayı haline geldi: Modern roman, yeni bir başyapıt kazanmıştı. Fakat Ferdydurke baş döndürücü kimyasıyla sadece hayranlık değil merak da uyandırdı. Okumayanları okumaya, okuyanları ise bir sihrin büyüsünü anlamaya çağıran bir meraktı bu. Ne olup bittiğini anlamak isteyen veya kitabı bir başkasına tavsiye ederken zorlanan okurların yardımına neyse ki Gombrowiczin kendisi yetişti:
Kendisine çocuk gibi davrandıkları için bir çocuğa dönüşen bir adamın grotesk bir hikâyesidir bu. Ferdydurke, insanoğlunun Büyük Toyluğunu ortaya çıkarmaya amaçlıyor. Kitapta da açıklandığı üzere, kendisini bazı davranışlarla açıklamak zorunda kalan saydam ve belirsiz bir varlıktır insan. Sonunda dışarıdan bakıldığında -başkaları için- kendi içinde olduğundan çok daha belirli ve kesin hale gelir. Bu durum, insanın gizli toyluğu ve başkalarıyla iletişime geçerken takındığı maske arasında trajik bir bölünmeye yol açar. Asıl kişiliğini bu maskeye uyarlamaktan başka çaresi kalmaz insanın; sanki göründüğü kişi, kendisiymiş gibi. Ferdydurke insanının da başkaları tarafından yaratılmış olduğunu; insanların, kendilerine varoluş şekilleri diyebileceğimiz yeni şekiller dayatarak kendilerini yarattıklarını söyleyebiliriz.
Ferdydurke, Osman Fırat Başın yıllar süren çalışmasıyla Lehçe aslından Türkçeye ilk kez çevrildi.

En Çok Okunan Kitaplar :  Şeytanname