Yazarı :MEGEP

Alan derinliği terimi, objelerin net bir şekilde görüntülenebileceği alanı tanımlamak
için kullanılır. Bir fotoğrafta alan derinliği üzerinde belirleyici olan üç faktör mevcuttur. Bu
faktörler objenin uzaklığı, odak uzaklığı ve kullanılan diyafram açıklığıdır.
Alan derinliğinin kabul edilebilir netlik olduğu söylenebilir. Netlik algısı kişiden
kişiye değişebilir ve alan derinliği terimi net olmayan bir alanı anlatır. Bu alan net değildir
fakat içerisinde bulunan kişi veya objeler genel olarak seçilebilecek şekilde görülebilir

En Çok Okunan Kitaplar :  Fotoğraf