Yazarı :Ahmed Hulusi

− Dünya mı?.. Genellikle ilkel insanlar yaşar orada!.. Hayatları, birbirlerine karşı böbürlenme mücadelesiyle ve kendilerini

üstün görme duygusunu tatmin çabalarıyla geçip gider… Bütün hayalleri, birbirlerini tahakkümleri altına almaktır!..

− Ama Aynha, sen, geçenlerde Dabaddah ve ona benzeyen birçok kimsenin oradaki varlığından söz etmemiş miydin?..

− Evet Elf, ama onlar insanların içinde orana vurulursa, Samanyolu’na kıyaslanan Dünya uydusu Ay gibi kalır!..

− Aynha, evrende Dünyalılar ve bizden başka aklı olan, yani bizler gibi düşünebilme yeteneği olan varlıklar mevcut değil

mi?

− Elbette mevcut!.. Hem de sayısız!.. Mesela Güneş sistemindeki Setrililer! Ama onlar, Dünyalılar gibi yoğunlaşmış bir

bedensel yapıya sahip değiller… Ancak zaman zaman, bazıları yoğunlaşmış görüntüye sahip olabilirler…

− Anlayamadım..?

− Bak Elf, sen henüz gelişme devresindesin… Bunların hepsini çok kısa bir sürede anlayabilmene imkân yok… Ancak

En Çok Okunan Kitaplar :  İNSAN VE DİN

zamanla, çok çeşitli meseleler arasındaki bağlantıları tamamlayabilecek ve tümel aklın eserlerini ortaya

çıkartabileceksin…

Önümüzdeki ay, imtihanın var!.. Şayet onu kazanırsan, bir süre için Dünya ile iletişim kurup, onların yaşamlarını; daha

sonra da Setri’ye geçip, onların hayat şartlarını daha yakından görebilirsin…

Ama unutma ki bu, önündeki imtihanı başarı ile vermene bağlı…