Yazarı :Anonim

E-ticareti açıklamaya başlamadan önce kabaca bir ticaret tanımı yapmayı yararlı görüyorum.

Günümüz ekonomisinde para karşılığı mal veya hizmet satma olayını ticaret olarak tanımlıyabiliriz.

E-ticaret1

kalmadan, tarafların elektronik olarak iletişim kurdukları her türlü ticari iş etkinliği” olarak

tanımlanabilir. E-ticareti sadece internet üzerinden yapılmaya başlanan ticari aktivite olarak

görmek yanlış olacaktır; telefon, faks gibi klasik metodlarla ve internet TV gibi intenetten daha yeni

metodlarla yapılan ticaret de e-ticaret kapsamındadır.

, “Doğrudan fiziksel bağlantı kurmaya ya da fiziksel değiş-tokuş işlemine gerek

En Çok Okunan Kitaplar :  Linux Kurulumu ve Başlangıç