Yazarı :Walter Benjamin

Ünsal Oskay, bu derlemesinde, Benjamin üzerine yazdığı iki makalesini, Benjaminin Alman Faşizminin Kuramları başlıklı incelemesiyle Ansgar Hillachın bu inceleme hakkındaki bir değerlendirmesini ve yine Benjaminin Tarih Üzerine Tezler adlı çalışmasını Alman Faşizminin Kuramları ekseninde bir araya getiriyor.
Kitabın merkezini oluşturan Benjaminin Alman faşizminin oluşumuna ve yükselişine getirdiği özgün yorumlar, eleştirel teori dünyasında önemli bir yere ve değere sahiptir. Yaşadığımız tarih döneminin olumsuzlukları karşısında neler yapılması gerektiğini; özgürleşim beklentilerimizi canlı tutabilmek ve tarihin akışına belirli bir oranda da olsa etkide bulunabilme olanaklarını bütünüyle heder etmemek için, neler yapılabileceğini görebilmek adına Estetize Edilmiş Yaşam ayrıca dikkat çekmektedir.
Benjamin, bu kitapta inceleyeceğimiz Alman Faşizminin Kuramlarında, kendi zamanı olan bir tarih döneminde yaşanmış Faşizm olgusunu açıklığa kavuşturmaya çalışıyor. Faşizmi de, faşizmin geniş sayıda insanlar tarafından kabul edilebilme koşullarını da, faşizmin bilinen dar analiz sınırlarını aşarak ele almak gerektiğini gösteriyor bize. Benjamine göre, faşizmin oluşumu da, topluma kendini kabul ettirebilmesi de, modern toplumların kültür yaşamının kendi işleyişinden ve işlevlerinden yararlanarak olmaktadır.
-Ünsal Oskay-

En Çok Okunan Kitaplar :  Mafya İmparatorluğu