Yazarı :Yüksel GÖĞEBAKAN

ÖZET İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli unsur onun taşımış olduğu kültürel yapıdır. Onu diğer canlılardan ayrıcalıklı kılan bu kültürel yapı, içerisinde estetiğin de yer aldığı birçok bileşeni kendinde barındırmaktadır. Nitekim kişilerin yaşam biçimleri, değer yargıları, inanç sistemleri vs. onların kültürel yapılarının yanında estetiksel yargıları hakkında da bilgi vermektedir. Toplumlar kendi kültürel yapılarına göre bir estetiksel değerler bütünü oluştururken, diğer taraftan da oluşturdukları bu estetiksel değerler bütünü onların “estetiksel yargıları” hakkında belirleyici olmaktadır. Bu çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde genel anlamda insanın estetik anlayışı ve bu anlayışı belirleyen unsurlar hakkında bilgi verilirken, ikinci bölümde ise insanın oluşturmuş olduğu bu estetiksel yapının kentlerde oluşan “kentsel estetik” üzerindeki etkisine yer verilmiştir. Anahtar Kelimeler: Estetik, kent, kentsel estetik

En Çok Okunan Kitaplar :  Yüksek Rönesans'da Bir Dahi: MİCHELANGELO'NUN RESİ