Yazarı :Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Demirbulak

Fransız Estetik tarihinin önemli ismi Taine’nin, herhangi bir ulusun veya sanatçının yaratmış olduğu eserlerini;

kavmin, iklimin, çevresel ve tarihsel hal ve koşulların, dinsel inançların ürünü saydığı (Sena, 1972, s.57) tezi

çalışmanın hareket noktasıdır.

Makalede Türklerin soy ve topluluk özellikleri ile yaşadıkları coğrafi ortamlar neticesinde şekillenen sanat ve

kültürleri irdelenmiştir. Soy özelliklerinde; fiziksel görünüşleri ve tarihte kendilerinden bahsedilirken onlara

atfedilen tanımlar anlatılmıştır. Topluluk karekterlerinde; gelenekleri, aile yapıları ve diğer topluluklarla

kurdukları ilişkilerdeki tavırlarından söz edilmiştir. En çok önem verilen coğrafi çevrede ise; Proto Türklerden

itibaren görüldükleri ve yurt kurdukları bölgeler verilmiştir. Bozkır hayatının sanat ürünlerindeki izleri, bazı

motif ve figürler ve Hun, Göktürk, Uygur sanatı incelenmiştir.

En Çok Okunan Kitaplar :  Doyumsuz Zevkler