Yazarı :Bahriye Üçok

Bu kitapta bütün İslam devletlerinin tarihi gelişimi değil sadece Emeviler ve Abbasiler çağı ele alınmış ve bu iki yönetici soyun çabalarıyla üç kıta üzerindeki geniş ülkelerde Müslümanlığın nasıl yayıldığı, ayrılıkların nasıl doğduğu, Cahiliye çağından beri mevcut olan kabile rekabetlerinin zaman zaman nasıl canlandığı, fakat tedbirli, adil halifeler zamanında kuşku uyandırıcı olayların nasıl önlendiği, seçilmiş bazı örneklerle, haftada iki saatlik ders programına uygun düşecek kadar özetlenerek açıklanmıştır. Bu arada İsyanya’nın fethi ve Müslümanların Fransa içlerine yaptıkları akınlar incelenmişse de, başlı başına bir kitap kapsayacak kadar geniş bir konu olan Endülüs Emevi devleti burada ele alınmamıştır.

En Çok Okunan Kitaplar :  Sabetay Sevi Mistik Mesih