Yazarı :Anonim

Bilindiği gibi ticaret ifadesi kavramsal olarak mal veya hizmetin satın alınması ve

satılması işlemlerini kapsamaktadır. Bu sürecin elektronik ortamda, internet üzerinden

yapılması e-ticaret kavramını ortaya çıkarmıştır. E-ticaret kavramı, iletişim ve bilgisayar

teknolojilerinin gelişimine paralel olarak ortaya çıkan ve ticareti kolaylaştıran bir yeniliktir.

E-ticaret, yeni bir kavram olmasına rağmen geleneksel ticarete bir alternatif oluşturmaktan

çok onu bütünleyen ve kolaylaştıran bir yöntemdir.

En Çok Okunan Kitaplar :  Kullanılan Deyim ve Fonksiyonlar