Yazarı :Burak Bilgi

Teknoloji gün geçtikçe hızla ilerlemektedir.Bilgisayar teknolojisi ise

bunun en önemli etkilerinden birisi.Ticaret kavramıda internette yerini alarak

elektronik ticaret (E-ticaret) meydana gelmiştir.Artık günümüzde internet, üreticiler

ve tüketiciler arasında bir köprü vazifesi görerek firma-müşteri ilişkisini daha da

güçlendirmiştir.Firmalar web ortamında tanıttıkları ürünlerini daha geniş kitlelere

iletebilmektedir.

Bu projede elektronik ticaret kavramını, nasıl yapıldığını,web-elektronik

ticaret arasındaki ilişkiyi ve neler kazandırıp neler kaybettirebileceğinin geniş bir

şeklini bulabilirsiniz.Ek-2 kısmında ayrıca örnek bir web sayfasının tanıtımını

görebilirsiniz.

Bu bitirme projesinde bana danışmanlık yapan sayın Doç.Dr. Ramazan

YAMAN hocama da teşekkür ederim.

En Çok Okunan Kitaplar :  Autocad Dersleri