Yazarı :Muhammed Ebu Zehra

İmam-ı Azam Ebu Hanife’nin hayatı ve görüşleri anlatılmaktadir. Türkçe olarak böyle detaylı bir eser daha yoktur. Kitap Ebu Hanife’nin Fıkıh Usulu anlayışını, fıkhi görüşlerini, kullandığı metodu etraflıca işlemektedir.

En Çok Okunan Kitaplar :  Rabbani Yol ve Sünnetullah