Yazarı :Ahmed Hulusi

“SIDDÎKİYET”, velâyet mertebeleri içinde en üst mertebedir ki, onun üstünde sadece “Nübüvvet” vardır…

Hazreti Rasûlullâh AleyhisSelâm’ın, bu mertebesi Kurân’da açıklanan en yakın arkadaşının hayatından orijinal ve ibret

dolu kesitler sanırım hepimizin ilgisini çekecektir.

“ALLÂH’ı idrak, ancak O’nun idrak edilemiyeceğini idraktır” diyen Sıddîk-ı Ekber Hazreti Ebu Bekir’den hepimizin alacağı

çok şeyler vardır…

Allâh bizlere O’nu değerlendirmeyi kolaylaştırsın.

En Çok Okunan Kitaplar :  Mesnevi 6. Cilt