Yazarı :Ahmed Hulusi

Bak Dostum;

Bil ki, bu kitap, sana hayatında verilen en değerli şeylerden biri-
dir!..

Bu kitap, sana Rabbinin seslenişi; sana açtığı özel kapıdır!.. Kim

olursan ol; işin, meşgalen ne olursa olsun; hangi dinden olursan ol; bil

ki Rabbin seni beklemektedir ve kapısı sana açıktır!..

Sorma, Rabbimin kapısı nerede diye; sende “O” kapı; gönlünde!..

Senden sana açılan bir kapının ardında!..

Bu kapı, DUA ve Z‹K‹Rkapısıdır!.. Gönlünden Rabbine açılan ka-
pıdır!..

Rabbine yöneliş ve HÂCET kapısıdır!..

Gökte ve ötende sandığın TANRI’nı terk et; sonsuz-s›n›rs›z

ALLÂH’a yönel; O’nun, her noktada ve zerrede mevcut olduğunu fark

et; ve O’nu GÖNLÜNDE bulmaya çalış!

Sonra iste O’ndan, ne istersen!.. Eşini, işini, aşını; ister Mevlânı,

ister şifanı!

Bil ki seni, her isteğine ve her arzuna kavuşturacak tek şey DUA ve

En Çok Okunan Kitaplar :  Ayetler ve Bilim

Z‹K‹R’dir…