Yazarı :İbrahim Elibal

DOS İŞLETİM SİSTEMİ HATA MESAJLARI
Bilgisayarla çalışırken onunla devamlı iletişim halinde olursunuz. Kullanıcı isteklerini komutlarla bildirirken bazı hatalar oluşur. Dos işletim sisteminde karşılaşılan hata mesajlarının anlamlarını bilmek, çözüm üretmekte zorlanmamak anlamına gelir. Sık karşılaşılan hata mesajları:
a) Bat command or file name ( Yanlış komut veya yanlışdosya adı) En çok karşılaşılan hata mesajıdır. Çünkükomut yazılırken yanlış harflere basılabilir. Olmayan programdosyalarıçalıştırmaya kalkışabiliriz. Bunedenle yazarken doğru komutları yani doğru harfleri kullanmalıyız.
b) Bad or missing command interpreter (Bozuk ya da eksik komut işlemcisi):
Msdos komutları çalışırken Command.com dosyası bozulduğunda
ya da yanlışlıkla silindiğinde bu hata mesajı görüntülenir. Hatayı
düzeltebilmek bir sistem disketiyle bilgisayarı yeniden başlatmak ve
Command.com adlı dosyayı ana dizine kopyalamak gerekir. c) Data error reading drive A: (A sürücüsünde veri okumahatası) Böyle bir
mesajla karşılaştığımızda büyükolasılıkla disket bozulmuştur. Msdos’un Scandisk programı çalıştırılarak disket kurtarılabilir. Eğer düzelme olmuyorsa disket yeniden formatlanmalıdır. Ç) Error in Exe file (Exe dosyasında hata) Çalıştırmak istenen uzantısı exe olan dosyaların bozuk olduğunda görüntülenir.
d) File not found (Dosya bulunamadı) Dos işletim sisteminde yaptığımız işlemlerde eğer yanlış dosya adı yazmışsak ya da o dosya gösterdiğimiz yerde bulunmuyorsa bu mesaj karşımıza çıkar.
e) Acces denied: (Erişim engellendi) Sadece okunabilir
niteliğe sahip bir dosya silinmek istendiğinde dosyanın silinemeyeceğini belirten bu mesaj ekrana gelir.
f) Batch file missing: Toplu işlem dosyasının bulunamadığı uyarısında bulunur.

g) Directory all ready exist: Disk-diskette bulunan
dizinleri aynı ortamda yeniden oluşturmak istediğimizde “Dizin zaten var” anlamında bu mesaj ekrana gelir.
h) Drive not ready error
Sürücüye disket takılı değilken bilgisayar açıldığında disket hazır değil
anlamında bu mesaj ekrana gelir.
i) File can not be copied on to itself:
Bir dosya yine aynı isimde aynı yere kopyalanmak istenildiğinde dosya kendi içerisine kopyalanamaz anlamında bu mesaj ekrana gelir.
j) General failure reading drive … Abort, Retry, İgnore, Fail?
Sürücüde bulunan disket okunamıyor. Disketin bozuk ya da formatsız olması durumunda bu mesaj ekrana gelir.
Abort: Vazgeç, Retry: tekrar et, İgnore: Hatayı görme,Fail: Sürücü değiştir anlamlarına gelir.
k) İnsert system disk in drive A and press any key
Sürücüye bir sistem disketi takılması gerektiğini belirten bir mesajdır.
l) İnsufficent disk space 0 file(s) copied
Hedef diskette boş alan olmadığı için kopyalama yapılamayacağını belirten mesajdır.
m) İnvalid Command.com
Kullanılan Command.com dosyası geçersizdir mesajıdır.
n) Press any key to continue
Devam etmek için herhangi bir tuşa bas.
o) Program too big to fit in memory
Program bellek için çok büyük.
Ö) Terminate Batch Job?(Y/N)
Toplu işlem dosyası çalışırken Ctrl artı C tuşları seçilirse işlemin yarıda kesilip kesilmeyeceğini sorgulayan bu mesaj ekrana gelir.

En Çok Okunan Kitaplar :  Büyük ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Y

p) Too many parameters
Bir komuta ait olmayan bir parametre kullanıldığında bu mesaj ekrana gelir.
r) Write protect error
Disketin yazmaya ve silmeye karşı korumalı olduğunu bildiren mesajdır.