Yazarı :Abdurrahman Cezîrî

Tefsir, hadis, fıkıh ve tarih gibi İslâm ilimlerinin ana konularına dair pek çok eserin orijinallerini
yayınladık.
Ülkemizde şimdiye kadar neşredilen tefsirlerin en genişi, en kapsamlısı olduğu gibi, ansiklopedik
özelliği ile de bu alanda ayrıcalıklı bir yer tutan 16 ciltlik “Hadislerle Kur’an-ı Kerim Tefsiri”nin
neşrini gerçekleştirdik. Bugün ise “sorularla islamiyet” hakkında sahasında büyük bir boşluğu dolduracağına inandığımız “Dört Mezhebe Göre İslâm Fıkhı”nı siz okuyucularımıza sunmanın sevinci içindeyiz.

En Çok Okunan Kitaplar :  Din Üzerine Antropolojik İncelemeler