Yazarı :diyalog

Merhaba,
Planladığımız takvimi yakalamayı henüz başaramamış olsak da,
İnsan Hakları İçin Diyalog’un 7. sayısıyla tekrar karşınızdayız.
Uzun ve her bakımdan sıcak bir yazı geride bıraktık. 12 Eylül
günü yapılan halk oylamasına yönelik kampanyaların yaza
damgasını vurduğunu söylemek yanlış olmaz herhalde.
12 Eylül Anayasası, yürürlüğe girmeyenleri de ekleyecek
olursak, yirminci değişikliği yaşadı. TBMM’de onaylanan ve
referanduma sunulan anayasa değişiklik paketi, daha çok insan
hakları, demokratikleşme ve kısmen de geçmişle yüzleşme/
hesaplaşma bağlamında çeşitli tartışmalara konu oldu. Bazı
kesimler, yapılan değişiklikleri yetersiz bulmalarına karşın
desteklemek gerektiğini söylerken, bazı çevreler, paketi, siyasi
iktidarın yargıyı da kendi kontrolü altına alma girişimi olarak
değerlendirerek toplumu hayır oyu vermeye çağırdılar. Tüm
bunların dışında kalan ve esasen Kürtlerin öncülük ettiği bazı
kesimler ise, paketin Kürt sorununun çözümüne dair herhangi
bir düzenleme içermediği ve Kürtleri yok saydığı gerekçesiyle,
sandığa gitmeme, halk oylamasını boykot etme kararı aldılar.

En Çok Okunan Kitaplar :  Türkiye’de İnsan Haklarıİdari Yapılanması