Yazarı :Bill Gates

Kitap dünyanın en büyük bilgisayar yazılım şirketi Microsoft’un sahibi Bill

GATES tarafından yazılmıştır. Kitabın başlığı ile kastedilen insan vücudunda

beyin ve sinirlerin gördüğü işleri çağdaş işletme ve kurumlarda bilgisayar

ağlarının üstleneceği ve bu yolla faaliyetlerin son derece hızlı ve koordineli

gerçekleşeceğidir.

Kitap, öncelikle bilginin işletme/kurumlarda işlevine değinmekte, bilgi akışını

vücuttaki kan dolaşımının işleviyle özdeşleştirmektedir. Özellikle internet ve ilgili

teknolojilerin kurumlara adapte edilmesi sözkonusu akışı mükemmel bir hale

getirerek örgüt içi koordinasyonu sağlamaktadır.

Örgüt içi koordinasyondan sonra, kitapta internetin kurumlararası ve müşterilerle

olan ticaret üzerindeki etkisine geçilerek, son yıllarda etkisi iyice hissedilen

elektronik ticaret konusu örneklerle açıklanmakta, şirketlere ve kurumlara öneriler

getirilmektedir.

Elektronik ticarette başarılı olamak ve bilgi teknolojilerinden üst düzeyde

yararlanabilmek için teknolojinin dikkatli bir şekilde adapte edilmesi, şirket

teknolojisinin bu gelişmelere göre yeniden belirlenmesi, şirket çalışanlarının

değişime ayak uydurmasının sağlanması gerekmektedir.

En Çok Okunan Kitaplar :  Delphi

Bu amaçla kurumların bilgi teknolojisi alt yapılarını tekrar gözden geçirmeleri,

gerekiyorsa tekrar yeniden oluşturmaları gerekmektedir. Hızla değişen

stratejisinin ayak uydurabilmek için örgütün dijital bir sinir ağıyla örülmesi

işletmenin çevreye adaptasyonunu kolaylaştıracaktır.

Bill GATES, bu uyumun sağlanabilmesi için çok daha hızlı tepkiye imkan

veren e-mail kullanımının kurum içinde yaygınlaşması, satış verilerin online

değerlendirilmesi, işçilerin bilgisayar kullanarak düşünce üretmesinin

teşviki, her tür kağıt kullanımının dijital proseslere dönüştürülmesi, müşteri

şikayetlerinin dijital sistemlerle takibi, müşteri ve diğer kurumlarla olan ilişkilerin

dijitalleştirilmesi gibi konular üzerinde daha hassasiyetle durmakta ve kitap

boyunca bu konuları detaylı örneklerle açıklamaktadır.

Kitap, önümüzdeki günlerde her türlü kurumu etkisi altına alacak elektronik

iletişim ağlarının etkisinin anlaşılması açısından büyük öneme sahiptir ve tüm

yönetici konumundaki personele tavsiye edilebilir.

Not : Kitap özetlerindeki fikirler yazarların özel fikirlerini yansıtmaktadır.