Yazarı :Hüseyin Rahmi Gürpınar

Batılılaşma meselesinin günlük hayata etkilerine romanlarında sık sık değinen Hüseyin Rahmi Gürpınar, Deli Filozofta., aklıselim sahibi bir bilgenin -gerek sokakta gerekse kendi ailesi nezdinde- düşüncelerini savunurken karşılaştığı zorluklara değiniyor.
Roman, Vakit gazetesinde tefrika edilmeden önce, Refik Ahmet Sevengile yazdığı 8 Eylül 1980 tarihli mektubunda usta yazar, bu yeni eserinden şu sözlerle bahsediyor:
Şimdi Deli Filozof namında bir roman yazıyorum. Filozof, her şeye karşı muhaliftir, her yerde doğruyu söyler, ya kovulur, ya dayak yer; fakat fikirleri eksantriktir, romanda pek şık sahifeler vardır… Ah, insanların gözlerini karartan hırs ve tamah… Deli Filozof tam zamanında yazılan bir eserdir. Ona hemen hepsini söyleteceğim.

En Çok Okunan Kitaplar :  Güneşin Öptüğü Kız