Dosya İsmine Göre Ara
Yazara Göre Ara

Dosya Türleri
Bu dosya yasal hakları nedeniyle kaldırılmıştır. Dosyanın özetine ya da diğer bilgilerine ulaşabilirsiniz.

CSS05-02-2014
Dosya:
CSS...

Yazar / Kaynak:

Kategori:

Dosya Formatı:

Dil - Çevirmen:
TürkçeÖzet:

Sanaldoku programlamada onemli bir yere sahip CSS kavram , 1995

W3C (World Wide Web Consortium) tarf ndan geli stirilmi

cok h zl bir sekilde geli sen HTML kullan m na cok b uy uk kolayl klar ge-
tirmi stir. CSS ile HTML'de yap lmas zahmet gerektiren i

sekilde yap labilir.

HTML imleri genel olarak d ok uman n taray c uzerinde nas l g or unece gini

belirler. Renkleri, yaz karakterlerini, resimleri ve daha bir cok veriyi taray c

uzerine istedi giniz sekilde yerle stirebilirsiniz. HTML'in ilk zamanlar nda yeter-
siz olan buyruklar bu i s i cin giderek zenginle stirilmi stir. Sadece resim veya

yaz de gil, ses ve g or unt u dosyalar n taray c i cerisinde g or unt ulemek m umk un

olmu stur. Ancak 90'l y llarda geli simini h zland ran HTML beraberinde baz

uyumsuzluk hatalar n getirmi stir. Bunun uzerinde HTML'i belli standartlara

oturmak i cin W3C taraf ndan baz cal smalar ba slat lm st r. Buna g ore W3C,

\recommedation" denilen tavsiye nitele gi i ceren d ok umanlar olu sturmu stur.

Bu d ok umanlar http://www.w3c.org adresinde yay mland ktan sonra ta-
ray c ureticileri taraf ndan hayata ge cirilmeye ba slanm st r. B oylece d unya

cap nda ge cerli olan bir HTML standard olu smaya ba slam st r.

Bu ba glamda HTML kullan m kolayla st ran ve etkin bir sekilde kul-
lan lmas durumunda belli standartlar yakalamay sa glayan CSS g undeme

gelmi stir. Bununla ilgili yine W3C taraf ndan baz tavsiyeler yay mlanm st r.

1996 y l nda CSS1 olu sturulmu s, 1998 y l nda ise CSS2, CSS1 uzerine otur-
tulmuştur.
Kullanıcı Yorumları (0)

Bu dosyaya daha yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yaz.

Facebook sayfamızı beğenerek kütüphanemize eklenen dosyaları kaçırmayınRastgele Dosyalar


PDFkutuphanesi.com da yayınlanan e-kitaplar,internet ortamında elden ele dolaşan kopyalardır. Amacımız internet ortamında paylaşılan e-kitapları bir arada sunmak ve ziyaretçilerimizin kitaplar hakkında fikir edinmesini sağlamaktır. Bu nedenle indirdiğiniz e-kitapları 24 saat içerisinde silmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde ilgili kişi ve kurumların uğrayacağı zarardan hiçbir şekilde sitemiz SORUMLU değildir. Pdf Kütüphanesi, hiç bir dosyayı kendi sunucusunda barındırmaz. PdfKutuphanesi.com üzerinden paylaşılan dosya bağlantılarınının kaldırılmasını istiyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz.
İletişim: info@pdfkutuphanesi.com
info@PdfKutuphanesi.com | Webusta | ip: 34.203.245.76
pdfkütüphane Anasayfapdfkütüphane Facebook sayfası