Yazarı :CPT

Avrupa Đşkence ve Đnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamele ya da Cezayı
Önlenme Komitesi (CPT), aynı adı taşıyan 1987 Avrupa Konseyi Konvansiyonu
(buradan sonra “Konvansiyon” olarak anılacaktır) kapsamında kurulmuştur.
Konvansiyonun 1. Maddesine göre:
“Avrupa Đşkence ve Đnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamele ya da Cezayı
Önlenme Komitesi oluşturulacaktır… Komite, özgürlüğünden mahrum
edilen kişilerin gerekirse işkenceden ve insanlık dışı veya aşağılayıcı
muamele veya cezadan korunması amacıyla, denetim ziyaretleri yaparak bu
tür kişilere yapılan muameleyi inceleyecektir.”

En Çok Okunan Kitaplar :  SINIRSIZ "TELEKULAK" HUKUKA AYKIRI