Yazarı :CPT

CPT özgürlüklerinden yoksun bırakılmış
insanların nasıl bir muameleye tabi
tutulduklarını değerlendirmek üzere gözetim
yerlerine ziyaretler düzenlemektedir. Gözetim
yerleri, ceza ve ıslahevleri, polis karakolları,
yabancı uyruklu mültecilerin tutulduğu
merkezler ve psikiyatri hastaneleri, sosya

En Çok Okunan Kitaplar :  İNSAN HAKLARI ULUSAL KURUMLARININ GEÇİRDİĞİ EVRİM