Yazarı :Hakkı Öcal

• Giriş bölümünün sonunda, HTML-CGI İlişkisi başlıklı ikinci bölümün önünde, “Bir iki

not” başlıklı bölümün ilk paragrafında, bu kitapçığın örnek kodlarını içeren cgiperl.zip

adlı dosyanın PCW Sitesinde durduğu yerin adresi noktalarla boş bırakılmış bulunuyor.

Arzu edilirse bu bilgi kapak içinde de tekrar edilebilir.

• Tashih yap(a)madım! VE herzamankinden daha çok daktilo hatası yaptığımı üzülerek

görüyor ve elimde olmayan (veya sadece elimden kaynaklanan!) bu durum için son

derece üzgün olduğumu belirtmek istiyorum.

• Altını çizmeyi unuttuğum İngilizce kelimelerin bold veya italik yapılması size emanet!

Ve bunun için ayrıca şükranlar.

• Bu kitapçıkla birlikte CD Magazine’de veya sitede Windows ve MacOS için Perl

programları verilebilir. WinPerl32’yi http://www.activestate.com ; MacPerl’ü ise

www.iis.ee.ethz.ch/~neeri/machintosh/perl.html adreslerinde bulabilirsiniz. Linux?

Onda Perl built-in var!

En Çok Okunan Kitaplar :  Ağ Kurulumu