Yazarı :Anonim

unsigned :

unsigned belli veri tiplerinin işaretsiz değerler almasını sağlar.

Örneğin; unsigned char 0 – 255 arasında değer alır. Dikkat edilecek olunursa negatif

kısım atılmış ve burada ki değer uzunluğu pozitif kısıma eklenmiş.

unsigned char;int ve long türlerine uygulanabilir.

typdef – Türleri kendinize göre adlandırın :

typdef kullanarak tanımlanmış türleri kendinize göre adlandırabilirsiniz..Dikkat ediniz ki

bu şekilde yeni bir tür yaratmıyorsunuz. Ayrıca bu isimlendirmenizi diğer tiplerle birlikte

kullanamazsınız.

En Çok Okunan Kitaplar :  Java ve Nesne Yönelimli Programlama