Yazarı :Anonim

Veri Tipleri

Temel Veri Tipleri : bool true ve false değerlerini alır. true = 1, false = 0 gibi

düşünelebilir. Derleyicisine göre Bool şeklindede tanimlanıyor olabilir.

char ASCII karakterleri ve çok küçük sayılar için kullanılır.

enum Sıralanmış değerleri tutar.

int Sayma sayıları.

long Sayma sayıları.

float Ondalıklı sayılar.

double Ondalıklı sayılar.

long double Ondalıklı sayılar.

void Değersiz – boş.

En Çok Okunan Kitaplar :  Java ve Nesne Yönelimli Programlama