Yazarı :Anonim

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Yetki ve Sorumluluk, Yükümlülük

En Çok Okunan Kitaplar :  Çağdaş Türk Sanatında Soyut Resim