Yazarı :Mahir Çayan

Devrim yolu engebelidir, dolambaçlıdır, sarptır… Kurtuluş bayrağı bu yolu tırmanan gerillaların birbirine iletmesi ile oligarşinin burcuna dikilecektir. Her engebede düşen gerillaların gövdesi bir devrim fırtınası yaratır… Düşen gerillaların kanı devrim yolunu kızıllaştırır, aydınlatır… Düşenler geride kalmazlar, Onlar; emekçi halkın kalbinde, ruhunda ve bilincinde, devrimin önder ve itici sembolleri olarak yaşarlar… Ve onlar; liderdirler, liderler devrim savaşında masa başında oturmazlar, bu savaşta ön safta savaşırlar… Düşenler devrim için; devrim yolunda vuruşarak düştüler… Kalbimize, ruhumuza ve bilincimize gömüldüler… Onlar; KURTULUŞA KADAR SAVAŞ şiirini devrim yoluna kanlarıyla yazdılar… YOLUMUZ; DEVRİM YOLUNDA DÜŞENLERİN YOLUDUR…
MAHİR ÇAYAN

En Çok Okunan Kitaplar :  Ah Bu Politika