Yazarı :Emre Kongar

Türkiye garip bir ülke: Çok önemli süreçler gözden kaçırılıyor, ama bu süreçlerin sonuçları üzerinde gereğinden fazla duruluyor.

Esas hastalık olan kanserin adını bile anmayıp, hastanın baş ağrısı üzerinde odaklaşmak gibi.

Hem sorunlar açısından durum böyle, hem de çözüm filizlerini bağrında barındıran gelişmeler bakımından.

Örneğin, 28 Şubat 1997 tarihindeki Milli Güvenlik Kurulu toplantısında başlayan ve bugün de belli biçimlerde süren “değişim süreci” ve bu bu süreci gerekli
kılan “yapısal bunalım”, kimilerince kötü niyetten, kimlerince de cehaletten, sanki ortada bir “asker-sivil” çatışması varmış gibi kamuoyuna sunulmakta,
tüm çözümlemeler ve öngörüler bu model üzerine kurulmaktadır.

En Çok Okunan Kitaplar :  Gazi Paşa'ya Süikast