Yazarı :Anonim

Bu projenin amacı günümüz telekomünikasyon yapısını ve ihtiyaçlar doğrultusunda bu

yapının gelişmesini anlatmaktır. Bu yeni ihtiyaçlara cevap verebilecek yapı olarak B-ISDN

kapsamında ATM teknolojisi ele alınmıştır. ATM protokolü kendine has katman yapısı ve

anahtarlama teknolojisini içermektedir. ATM’de veri iletişiminde hücre adında özel bir yapıya

sahip paketler kullanılmaktadır. ATM, kendine has topolojisinin yanında varolan sistemlerle

de uyumludur.

En Çok Okunan Kitaplar :  Mekatronik Nedir