Yazarı :Anonim

Büyük bilgisayar aðlarýnda, að yönetimini bir domain ile çözmek mümkün

olmayabilir. Farklý domain’ler bulunabilir ya da faklý network’te farklý birimler olabilir.

Domain yönetim araçlarý (Server Manager; User Manager, NT Explorer vb) birden

çok domain’i seçerek o domain’lerin de yönetimi saðlanýr.

En Çok Okunan Kitaplar :  Android İşletim Sistemi Nasıl Hızlandırılır