Yazarı :Emre Kongar

Kanımca, insanın ülkesine, düşüncelerine, değerlerine ve ilkelerine bağlılığı, partisel ve kişisel çıkar hesaplarının üzerinde olmalıdır.

Varolan partiler sistemi ve onun ürettiği particilik kültürü ve ahlakı beni çok rahatsı
z etmektedir.

Üyelik ve delege düzeni başıbozukluk içindedir. “Ben bilirim”ci bir liderlik anlayışı egemendir. Hukuk ve demokrasi dışı uygulamalar çok yaygındır. Tüm
bunlar, sistemin demokratik niteliğini yok edici boyutlara ulaşmıştır.