Yazarı :Soner Yalçın

Kontrgerilla konusundaki teorileri ve ülkemizde yirmi küsur yıldır

süren tartışmaları ilgilenen herkes az çok biliyor. Bana gelince, yedi

yıllık gazetecilik yaşamım boyunca Kontrgerillanın Türk devleti

içindeki evrimini adeta gözlerimle görerek izledim. Bu konuda sayısız

haber yaptım. Kontrgerilla konusunda çıkmış bütün kitapları okudum.

Diyebilirim ki, konunun bütün uzmanlarıyla uzun görüşmeler yaptım.

Bizzat kontrgerillacılarla görüştüm, tartıştım. Bunların sonuncusu olan

Ahmet Cem Ersever ise örgütün en önemli şeflerinden biriydi.

Bütün bu tecrübeyi birkaç sözcükle anlatmam istenirse şunları

söyleyebilirim: Emperyalizme bağımlılık arttıkça Türkiye daha çok bir

‘Kontrgerilla Cumhuriyeti’ne dönüşüyor. Diğer belirleyici etken ise

Kürt sorunu. Şiddet yönteminde ısrar, bu suç örgütünün rejim içinde

durmadan büyümesine yol açıyor. Artık Kontrgerilla rejime rengini

veren en önemli kurumdur.

Bu kitapta taşıdığım tek iddia kuşkuların götürdüğü yere kadar gitmiş

En Çok Okunan Kitaplar :  Kayıp Sicil: Erdoğan'ın Çalınan Dosyası

olmaktır. Gazeteci olayların tanığıdır. Kişisel yargılarımı işe

karıştırmaksızın gerçeğin soğuk yüzünü okuyucuya göstermek istedim.

Olgulara sadık kaldım. Bu yöntemin daha etkili olduğunu

düşünüyorum. İnanıyorum ki, gerçek halktan yanadır.

Analizi küçümsemiyorum. Olgularla yetinen bir düşüncenin çocukluk

çağını aşamadığını biliyorum. Olguları toplamanın amacı da zaten

analiz yapmak, bir sonuca varmaktır. Gene de canlı olan olgudur. Olgu,

analizin temelidir. “Teori gri yaşam ise yeşildir.” Bu kitabı yazarken

canlı olanı sürekli ön planda tutmaya çalıştım.