Yazarı :Bülent Kısa

– Satanizme yeni bakış açıları getirerek Türkiyede hiç bilinmeyen yönlerini açıklıyor.
– Dünyadaki değişik Satanizm ve şeytan anlayışları.
– Satanizmi oluşturan tarihsel faktörler.
– Türkiyede ilk defa Aleister Crowleynin Liber Al kanun kitabının tamamı.
– Şeytan Kilisesinin kurucusu olan Anton La Vey ile, Satanist kilisenin ilk günlerinde yapılan söyleşi. Le Vayın Kara Ayini ve Kara İncilinden bölümler.
– Anton Le Vayın ve onun Satanizminin az bilinen yönleri.
– Ortaçağ Kara Ayininin tam metni ve yapılışı.
– Türkiyedeki iki farklı satanist ekolün bilgi notları.
– Türkiyedeki Satanist ekollerden birisinin, şeytan tarafından vahyedildiği söylenen ayetler kitabının tamamı.
– Satanizmin sosyolojik ve ekonomik sebepleri ve geleceği.
– Satanizm ile gerçekçi olmayan mücadele şekilleri.

En Çok Okunan Kitaplar :  Simya: Kur'an'da Şifa Sırları