Yazarı :Aytunç Altındal

İlk Hıristiyanlıkla ve kilise babalarıyla derin bir bağlılığı sürdürmeye devam eden Ortodokslar, Osmanlıda İstanbulun fethiyle başlayan ve Kurtuluş Savaşına, oradan günümüze kadar süren önemini korumuştur. XI. yüzyılda Hıristiyan aleminde gerçekleşen ayrılıktan bu yana İstanbul Patrikhanesi onursal önceliğe sahiptir.
Aytunç Altındal, Türkiye ve Ortodokslarda, Sovyetler Birliğinin çökmesinden sonra oluşturulan ve Türkiyeyi hedef alan Ortodoks İttifakı nı, Vatikan ile Fener Patrikhanesi arasındaki ilişkileri ve Patrikhanenin karıştığı olayları, Bizansı yeniden canlandırma faaliyetlerini ve Cumhuriyet rejimi için hayati önem taşıyan ekümeniklik olgusunu gözler önüne seriyor. Çağdaş misyonerlik faaliyetlerinin araçların Dinler arası Diyalog, İbrahimi Dinlerin Hoşgörü/Tolerans toplantılarının perde arkasına gizlenen karanlık emelleri ayrıntılarıyla açıklıyor.

En Çok Okunan Kitaplar :  Ebu Bekr Es Sıddik